De Tijdlijn van Passiespelen Tegelen

De Passiespelen in vogelvlucht

1926             In café De Gouden Berg wordt de oprichtingsvergadering van de openluchtspelen in Tegelen gehouden.
1927 Het St. Franciscusspel van pater Justinus Janssen wordt uitgevoerd m.m.v. het Tegels Orkest Mignon.
1928 Het Bijbels drama 'Eva's Droom' van dr. Felix Rutten wordt m.m.v. het Tegels Orkest Mignon gespeeld.
1929   Het 'Grote Schouwtoneel der Wereld' van Calderon oogst veel succes. Het Tegels Orkest Mignon speelt door Karel Hamm speciaal gecomponeerde muziek.          
1930  Het openluchtspel 'Youssouf' van dr. Felix Rutten wordt met muziek van Karel Hamm, gespeeld door het Tegels Orkest Mignon uitgevoerd.
1931 Voor het eerst wordt een Passiespel in de Doolhof opgevoerd. Het was geschreven door pastoor Anton van Delft uit St. Anthonis. De premièredag werd ingezet met een eucharistieviering in De Doolhof, een traditie die nog steeds in ere wordt gehouden.
1932 Een reprise van het Passiespel van het jaar daarvoor.
1934 Het oorspronkelijke Comité Openluchtspelen krijgt de naam die nog steeds gebruikt wordt: Stichting Passiespelen Tegelen.
1935 Het Passiespel van pastoor Anton van Delft wordt voor de derde keer uitgevoerd.
1940 Ondanks het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt in De Doolhof de vierde reeks uitvoeringen van het Passiespel gespeeld. Voor het eerst wordt de tekst van priester-dichter, pater Jacques Schreurs, gebruikt. De muziek is geschreven door Victor Vermin uit Maastricht en uitgevoerd door het Tegels Orkest Mignon.
1946 Na zes jaar vindt de vijfde reeks opvoeringen plaats. Opnieuw wordt de tekst van pater Jacques Schreurs gebruikt. De muziek is deze keer van de Limburgse Amsterdammer Hubert Cuypers en wordt gespeeld door het Tegels Orkest Mignon. Een van de voorstellingen wordt bezocht door koningin Wilhelmina. In totaal kwamen 115.000 bezoekers.
1950 Zesde reeks opvoeringen op tekst van pater Schreurs en muziek van Cuypers, uitgevoerd door het Maastrichts Stedelijk Orkest met zang van het Tegels knapenkoor, de minstrelen van Hubert Cuypers o.l.v. André Rieu Sr.
1955  Zevende reeks opvoeringen met tekst en muziek zoals in 1950. Aantal bezoekers: 160.000.
1960 Achtste reeks opvoeringen naar tekst en muziek van Schreurs en Cuypers. Aantal bezoekers: 155.000 bezoekers. Het slechte weer wakkerde de wens aan om een overkapping van ongeveer 4.500 zitplaatsen te bouwen.
1967  De overkapping in De Doolhof is gereed, maar de termijn van iedere vijf jaar een Passiespel wordt ruim overschreden. De negende reeks opvoeringen ging met een herziene tekst van pater Schreurs. Aantal bezoekers: 60.000.
1971  Tiende reeks opvoeringen na aanvankelijke aarzelingen of de Passiespelen nog zinvol waren. De tekst van pater Schreurs wordt in de regie van Gabriël Beckers aanzienlijk ingekort. Aantal bezoekers: 15.000.
1973 Elfde reeks opvoeringen in de regie van Hubert Thissen. De tekst van pater Schreurs wordt opnieuw sterk gewijzigd en aangepast. Het bezoekersaantal begint weer een stijgende lijn te vertonen.
1975 Twaalfde reeks van 15 opvoeringen in de regie van Har Huys, waarvoor pater Schreurs zijn tekst zelf moderniseerde. In hetzelfde jaar overleed hij. Aantal bezoekers: 28.000.
1980   Dertiende reeks van 15 opvoeringen in de regie van Har Huys, die in de tekst van pater Schreurs enkele wijzigingen aanbracht. Aantal bezoekers: 42.000.
1985 Veertiende reeks van 22 opvoeringen in de regie van Pierre Driessen met de originele, laatst herschreven tekst van pater Schreurs.
1990 Vijftiende reeks opvoeringen in de regie van Pierre Driessen. Aantal bezoekers: 50.000.
1995 Zestiende reeks opvoeringen in de regie van Richard Den Dulk. Aantal bezoekers: 64.000.
2000 Zeventiende reeks opvoeringen in de regie van Ben Verbong. Het spel krijgt een compleet nieuwe outfit. Aantal bezoekers: 57.000.
2005 Achttiende reeks opvoeringen in de regie van Pierre Driessen, met een toneeltekst van Wiel Kusters. Aantal bezoekers: 34.000.
2010 Negentiende reeks opvoeringen in de regie van Cees Rullens, met een herschreven toneeltekst van Wiel Kusters. Het volk en de vrouwen hebben een meer integrale rol in deze versie. Aantal bezoekers: ruim 46.000.
2015 Twintigste editie. In een nieuwe regie van Cees Rullens, met een nieuwe tekst van classicus Patrick Lateur, nieuwe, meeslepende muziek van Nard Reijnders en een magistraal en imponerend decor.
 2020  Eenentwintigste editie. Met tekst van het auteursduo Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen (Theatergroep De Kern). Dit in regie van Cees Rullens.