Sponsoren

Een belangrijk en grootschalig evenement als de Passiespelen Tegelen kan slechts bestaan door de medewerking en ondersteuning subsidiënten, fondsen, donateurs, sponsoren en media partners (financieel en materieel). Belangrijke partners daarbij zijn de provinciale en plaatselijke overheden, diverse fondsen, het bedrijfsleven en verder regionale, provinciale en landelijke media.