Passiespelen genomineerd voor Stimuleringsprijs Mens en Cultuur

08-01-2015

De Stimuleringsprijs Mens en Cultuur wil structureel gesubsidieerde instellingen en evenementen stimuleren om een groter en gevarieerder publiek te bereiken.

Ook wil de prijs het cultureel ondernemerschap bevorderen, want naast het vergroten van het publieksbereik wordt de prijs ook gekoppeld aan een stijging van de eigen inkomsten van de structureel gesubsidieerde culturele instellingen en evenementen.

Bijvoorbeeld als gevolg van een stijging van de entree-inkomsten, meer sponsoring van het bedrijfsleven of fondsenwerving (niet zijnde van de overheid). Hierdoor krijgen culturele instellingen en evenementen financiële ruimte voor nog betere en aantrekkelijkere producties, evenementen, collecties en tentoonstellingen.

Er wordt niet alleen gekeken naar de feitelijke stijging van bezoekersaantallen en inkomsten. De wijze waarop deze stijging gerealiseerd is zal, mede in relatie tot de culturele missie van de instelling of het evenement, bij het oordeel worden betrokken.

Meer informatie over de prijs en de andere genomineerden >>>

Logo.jpg