Nieuwe voorzitter Stichting Passiespelen Tegelen

Wim Beurskens – arts en theoloog – vervulde het voorzitterschap gedurende bijna 33 jaar – hij trad als voorzitter aan in november 1985, nadat hij in maart 1982 in het bestuur werd benoemd in de functie van secretaris. Wim was de ‘pater familias’ in persona en ongetwijfeld zullen velen zijn begripvol oor gaan missen. Als erevoorzitter blijft hij nauw aan de Passiespelen verbonden. Daarnaast blijft hij beschikbaar als adviseur en dan met name voor ‘inhoudelijke’ adviezen, die raken aan het wezen en de missie van de Passiespelen. Op een later moment zal op passende wijze het afscheid van Wim Beurskens gevierd worden, waarbij hem dank gebracht wordt voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid.

Tot nieuwe voorzitter is benoemd de heer mr. Jos Teeuwen, woonachtig in Venlo, doch Tegelenaar – 1959 – van geboorte. In de voorbije acht jaar was hij wethouder van de gemeente Venlo. Hij brengt een grote bestuurlijke – hij was vóór zijn wethouderschap ook gedurende vele jaren voorzitter van de Maaspoort in Venlo – en bedrijfsmatige ervaring met zich mee, die voor de Passiespelen van groot nut kan zijn. In zijn jonge jaren speelde hij actief mee in de Passiespelen van 1967, 1971 en 1973. Hij herinnert zich nog levendig zijn tekst als drager van de nagelbak ‘Ik en draag de nagelbak’. Hem is tevens bijgebleven de bijzondere toewijding waarmee een grote groep mensen zich weekend na weekend, in weer en wind een seizoen lang committeert aan dit spektakel, de spanning voor iedere voorstelling en de ontlading die er was als de voorstelling was afgelopen in de geest van: dat hebben we weer mooi voor elkaar gekregen. Dat elan karakteriseert ook nu nog de medewerkers van de Passiespelen.

Jos Teeuwen keert weer terug op het oude nest. Hij treedt daarmee ook in de voetsporen van zijn grootvader Joseph Teeuwen, die in de twintiger jaren van de vorige eeuw een van de oprichters én de eerste voorzitter van de Passiespelen was. Jos Teeuwen is na pakweg negentig jaar pas de vierde voorzitter. Theo Thijssen was in de rij de tweede voorzitter en de nu uitgetreden Wim Beurskens de derde. Hij ziet het mede als zijn taak om samen met bestuur en alle medewerkers richting te geven aan een verdere ontwikkeling van de Passiespelen, die enerzijds voldoet aan professionele standaarden en die anderzijds recht doet aan de kleinschaligheid, die bij de familie van de Passiespelen hoort. Hij acht de Tegelse Passiespelen van groot belang voor de Tegelse gemeenschap en voor de regio en als landelijk en internationaal theaterevenement een uithangbord van ons immaterieel erfgoed.

Op vrijdag 2 november zal de nieuwe voorzitter Jos Teeuwen zich aan de medewerkers presenteren. Op die avond zal regisseur Cees Rullens het professioneel productieteam voor de Passiespelen 2020 presenteren c.q. presenteren de leden van het team zich zelf. Deze bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum De Haandert.