'Hem achterna!'

Nieuwe tekst ‘Hem achterna’
De auteurs boden tijdens de bijeenkomst op 29 maart jl. de tekst van ‘Hem achterna’ aan voorzitter Wim Beurskens van de Tegelse Passiespelen aan en hij op zijn beurt droeg de tekst over aan de regisseur met de opdracht er een ‘beklijvende‘ voorstelling van te maken, die zal ‘schuren aan je ziel’. Ter afsluiting werd door auteurs en regisseur een ‘schurende’ banner onthuld met tevens de titeltekst van het stuk. Het schrijven van het script voor de Passiespelen van 2020 zagen auteurs als een enorme uitdaging, temeer daar ze hun eigen ideeën over de figuur van Jezus, maar vooral over de vrouwen erin konden verwerken.

‘In “Hem achterna” gaat Jezus terug naar de bron van het joodse geloof. Hij is een oprecht, hartstochtelijk mens, die radicaal met de bestaande verhoudingen breekt. Die vooral opkomt voor de armen en verdrukten, waarschuwt voor de menselijke hebzucht en een leer verkondigt die sterk sociaal is. Maar ook een leraar die twijfelt of zijn lijden wel zin heeft als de machthebbers met zijn leer aan de haal gaan. Dus niet zozeer de redder van de mensheid, maar eerder als een mens van vlees en bloed die tegen beter weten in strijdt voor een betere wereld. Een voorstelling die toegankelijk is voor ingevoerde kijkers èn voor leken, voor gelovigen èn voor ongelovigen, voor mannen èn voor vrouwen, voor jongeren èn voor ouderen.’

De auteurs van de nieuwe tekst voor de Passiespelen – Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen – hebben hun sporen verdiend als artistiek leiders van Theatergroep De Kern, dat ze in 1986 oprichtten. Voor dat gezelschap schreven ze zelf de teksten, vaak over ‘sterke vrouwen’. Hun laatste productie voor De Kern was in 2016 ‘Mariamonologen’.

Passiespelen 2020 gaan ‘schuren aan je ziel’.
In de regieschets, die regisseur Cees Rullens tijdens de bijeenkomst presenteerde, ging hij summier in op zijn ideeën over de voorstelling en over het theaterbeeld, dat hij wil realiseren op het immense podium van openluchttheater De Doolhof in Tegelen.

‘De ongelijkheid in de wereld groeit. Onmenselijke verschillen in onze zo beschaafde wereld. Jezus gaf ons een glashelder voorbeeld en ieder weldenkend mens tracht ook te werken aan een wereld waarin alles eerlijker verdeeld is. En toch worden onderlinge kloven dieper, de afstand tussen kansrijk en kansarm onoverbrugbaar en we vereenzamen steeds meer in onze samenleving, terwijl wij toch met honderden ‘bevriend’ zijn. Jezus liet het ons zien, wij laten het ons publiek zien in tekst, muziek, vormgeving en regie: de Passiespelen 2020 zullen wringen en wroeten in al onze prijzenswaardige intenties en houden u een messcherp spiegelbeeld voor. Iedereen, ja echt iedereen, zal zich erin herkennen, in al die strijders voor een betere wereld, die vol overgave lijnrecht en bikkelhard tegenover elkaar komen te staan. En er is altijd wel een personage waarmee we ons kunnen identificeren; goede en ‘kwade’, of we dat nou willen of niet. Vol liefde zal het schuren aan je ziel.’