Blazers, strijkers en slagwerkers gezocht!

24-11-2014

Het blaasorkest - bestaande uit ruim 40 muzikanten: blazers, strijkers en slagwerkers - speelt de nieuwe muziekwerken, die Nard Reijnders speciaal voor deze editie van de Passiespelen componeert. De orkestklank zal symfonisch groots zijn, divers van klankkleur, zowel klassiek als volks van karakter met hier en daar avantgardistische ritmes en samenklanken. Waardig aan de allure van de productie in totaliteit en passend binnen de omgeving van openluchttheater de Doolhof.

Nard Reijnders is naast componist tevens dirigent van het ad-hoc blaasorkest. Er wordt drie à vier keer gerepeteerd – inclusief een zaterdag met twee repetitiesessies - en vervolgens wordt op één dag alle muziek opgenomen. De bandopname wordt gedurende de 25 voorstellingen van de Passiespelen gebruikt.

Daarnaast componeert Nard Reijnders voor het kleine blazersensemble nieuwe muziek voor een drietal scènes. Deze wordt door de muzikanten steeds live uitgevoerd. Dat betekent – naast het instuderen van de muziek onder leiding van Nard Reijnders – ook enkele keren mee repeteren met de acteurs in full-cast repetities en tijdens een viertal doorlopen in de eindfase (waarbij inbegrepen technische doorloop / pré-generale en generale). Er wordt gestreefd naar een dubbele bezetting, zodat ‘afwisseling’ tijdens de 25 voorstellingen mogelijk is.

Speelniveau Aangezien de diverse werken op zeer korte termijn ingestudeerd dienen te worden vragen we uitsluitend meer ervaren muzikanten. De deelnemers dienen op D-examen niveau te kunnen werken.

Mail info@passiespelen.nl voor meer informatie.