Bijzondere erkenning voor Passiespelen Tegelen

29-03-2014

Tijdens de feestelijke nieuwjaarsreceptie in Tegelen maakte Ineke Strouken bekend dat de Passiespelen zijn erkend als immaterieel erfgoed. Het is een traditie uit het Rijke Roomse leven, die zich ontwikkeld heeft tot een bijzonder gemeenschapsevenement waaraan elke keer zo'n 400 vrijwilligers meedoen. Ineke Strouken is directeur van het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, dat de implementatie van de UNESCO Conventie van het Immaterieel Erfgoed in Nederland coördineert.

Sinds 1931 worden in Tegelen de Passiespelen georganiseerd, aanvankelijk jaarlijks en sinds 1975 elke vijf jaar. Tijdens de Passiespelen worden de laatste dagen van Jezus verbeeld. We krijgen het allemaal te zien: Jezus' triomfantelijke intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal en zijn dramatische dood aan het kruis. Het is tegenwoordig een waar spektakelstuk, op emotionele wijze verbeeld. Het bijzondere evenement heeft door de jaren heen kunnen stand houden door constante vernieuwing, van decors en enscenering maar ook door actualisering van de teksten. Door de betrokkenheid van vele vrijwilligers uit Tegelen en omstreken is het meer dan alleen een bijzonder theaterproductie. Het is een gemeenschapsevenement waarbij de hele bevolking van Tegelen zich betrokken weet. Aan het spel zelf gaat een intensieve voorbereiding vooraf, waar meer dan 400 vrijwilligers betrokken zijn. De opvoering, de volgende in 2015, trekt zo'n 46.000 bezoekers, verdeeld over 25 voorstellingen.

De Passiespelen in Tegelen zijn door de Stichting Passiespelen Tegelen voorgedragen voor plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De Nationale Inventaris vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie vorig jaar van de UNESCO Conventie van het Immaterieel Erfgoed. Inmiddels staan er zo'n veertig tradities op de Nationale Inventaris.