Aftredende bestuursleden middelpunt tijdens Witte Donderdag-bijeenkomst

25-03-2016

Pierre Driessen (1932) is afkomstig uit een echte ‘Passiespelfamilie’. In 1946 deed hij voor het eerst mee, hij maakte onderdeel uit van het volk. Sindsdien speelde hij vier keer Judas, drie keer Annas en een keer – 2015 – Herodes. Daarnaast regisseerde hij de Passiespelen in 1985, 1990 en 2005. Als bestuurslid was hij vanaf 2004 verantwoordelijk het onderhoud van het decor en rekwisieten, het aansturen van de klusploegen op productioneel vlak en het beheer van de sleutels.

Frank Poeth (1954) is reeds in 1960 via de familie van een vriendje bij de Passiespelen betrokken geraakt. Hij maakte dat eerste jaar en ook later onderdeel uit van het volk en was enkele malen een van de soldaten. Verder speelde hij vier keer de rol van Johannes. Hij ontmoette bij de Passiespelen zijn vrouw. Ook hun kinderen hebben meermaals meegespeeld. In 1986 trad hij toe tot het bestuur, eerst als secretaris. Later nam hij het archief onder zijn hoede en vervulde hij diverse taken.

Harrie Curfs (1945) trad in 2012 toe tot het bestuur en hij kreeg de zware portefeuille ‘productie’ op zijn bordje. Die taak vervulde hij met verve en inzet.

De bestuursvacatures zullen op een later moment worden ingevuld.