Artistiek team Passiespelen 2020

04-11-2018

Dit alles uiteraard uitgaande van de tekst die geschreven is door Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. Bij de introductie van de artistieke medewerkers ging Cees Rullens kort in op zijn beide voorgaande regies van de Passiespelen, die – letterlijk en figuurlijk – het spel dichter bij het publiek hebben gebracht. Dat zal bij de voorstelling voor 2020 nog een stap verder gaan. Het streven is om de voorstelling, de betekenis van de voorstelling’ bij het publiek ‘binnen’ te brengen. De tekst legt ook die verbanden van het ‘oude verhaal’ over de laatste dagen van Jezus met hedendaagse gebeurtenissen. In die zin gaat hij een ‘andere’ voorstelling maken, een voorstelling die ‘schuurt in de ziel’. Nieuwe inzichten kunnen een andere aanpak en benadering versterken. Vandaar dat er binnen het artistiek team nieuwe gezichten ‘geworven’ zijn. Voor alle disciplines geldt dat de ontwikkelingen nog in een prille fase zitten.

Een overweging die tijdens de presentatie voor het voetlicht is gebracht is de wens om op het vlak van decor de stad rondom de Tempelberg het middelpunt te laten vormen. Hoog en onaantastbaar de bovenstad – rijk en machtig – en aan de voet daarvan – gestapeld als een favella – de benedenstad. Waar muren, daken, steegjes, felle kleuren – o.a. goud en rood – het beeld bepalen. Ook op het gebied van kostuums wordt gekeken naar felle accenten met kleuren, kleurschakeringen, dessins en prints. Eenvoudig van vorm, doch speels en betekenisvol in uitwerking. De muziek die – ondersteunend en versterkend - het geheel aan elkaar gaat binden zal naar verwachting de voorstelling inkleuren en er een filmisch muziektapijt onder leggen, hetzij met een enkele instrument, hetzij met een groot orkestraal ensemble al naar gelang de situatie. Als de gedachten over decor en kostuums verder ontwikkeld zijn komt vervolgens ook het onderdeel grime- en haarwerk aan de orde.

De première van de nieuwe voorstelling van de Passiespelen is op 10 mei 2020.