Nieuws

  • Vrijwilligers met passie

    29-06-2017

    Na de presentatie van tekst en regieconcept op 29 maart 2018 gaat het hele circus rollen: audities, rolverdeling, start van de repetities, productievoorbereiding (decor, kostuums e.a.) op weg naar de première op 10 mei 2020. Tot dan zullen ruim 400 vrijwilligers vele uren (± 150.000) in de voorbereiding steken. De Vereniging Medewerkers Passiespelen bundelt al die vrijwilligers, die met hart en ziel hun inzet leveren op scène of anderszins. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom: acteurs, actrices en ‘handige handjes’ van velerlei aard voor de productie en de begeleiding. Interesse: mail naar vrijwilliger@passiespelen.nl en wij nemen contact met u op.

  • ‘Nieuwe’ tekstschrijvers en ‘vertrouwde’ regisseur samen op weg naar Passiespelen 2020

    28-06-2017

    Met de benoeming van het auteursduo Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen en van regisseur Cees Rullens heeft het bestuur van de Passiespelen Tegelen het startsein gegeven voor de voorbereiding van de Passiespelen 2020. Auteurs en regisseur hebben een jaar de tijd om de tekst en het regieconcept gestalte te geven. De presentatie van tekst en regieconcept is op donderdag 29 maart 2018, Witte Donderdag. Op weg naar de presentatie in maart 2018 hebben beide auteurs en de regisseur regelmatig contact en overleg opdat tekst en dramaturgie op elkaar aansluiten en om er samen voor te zorgen, dat er in 2020 een geheel ‘nieuwe’, ‘andere’ voorstelling komt te staan. De voorstelling 2020 wordt dus geen voortborduren op 2010 en 2015: het wordt opnieuw een verrassing.