Medewerkers

Medewerkers 
De Passiespelen zouden hun unieke status nooit bereikt hebben als niet steeds weer zoveel vrijwilligers hun tijd en energie er aan zouden besteden. Bij iedere editie van de Passiespelen zijn ongeveer 400 medewerkenden op en achter het toneel in touw. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit Tegelen en uit de regio, maar er zijn ook enkele spelers zelfs vanuit Zuid-Limburg en Noord-Brabant. De acteurs en actrices doen generatie op generatie aan deze Passiespelen mee. Juist dit enthousiasme voor de Passiespelen vormt de hechte basis, waarop dit evenement gegrondvest is. Zij hebben het fundament gelegd voor een unieke traditie, die in 2014 werd opgenomen op de nationale erfgoedlijst.

Diverse vrijwilligers 
De organisatie van dit grootse evenement vergt veel mankracht, zowel voor als achter de schermen. Mocht u uw interesse al kenbaar willen maken voor de editie van 2020 - de voorbereidingen daarvoor starten in 2018 - kunt u daartoe een bericht sturen naar vrijwilliger@passiespelen.nl of bij het secretariaat van de Passiespelen - Postbus 3027, 5930 AA Tegelen.